?> Strona Powiatu Gostyńskiego : Aktualności
Gmina Borek Borek Wlkp
Gmina Gostyń Gostyń
Gmina Krobia Krobia
Gmina Pępowo Pępowo
Gmina Piaski Piaski
Gmina Pogorzela Pogorzela
Gmina Poniec Poniec


Aktualności

PFRON: Program Wyrównywania szans między regionami III

Poniedziałek, 05 lutego 2018 roku

Powiat gostyński zamierza przystąpić do realizacji „Programu wyrównywania szans między regionami III” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wnioski i wystąpienia samorządów powiatowych w obrębie obszarów B,C, D, F, G przyjmowane będą w terminie do 28 lutego 2018 roku.

Realizatorem programu jest samorząd powiatowy, który przyjmuje zaproszenie do uczestnictwa w programie. Projektodawcą może być natomiast powiat, jednostki organizacyjne powiatu ale także inne podmioty, które zobowiązane są złożyć wniosek do właściwego samorządu powiatowego, zgodnie z „Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczenia projektów dotyczących obszarów B,C,D,F i G programu”, w terminie ustalonym przez samorząd, gwarantującym ujęcie tego projektu w wystąpieniu samorządu powiatowego do PFRON.  Realizator projektu jest przy tym zobowiązany zweryfikować projekty pod względem formalnoprawnym i merytorycznym. Samorząd powiatowy dokonuje wyboru projektów do dofinansowania ze środków PFRON, kierując się m.in. znaczeniem ich realizacji w regionie dla osób niepełnosprawnych. Następnie jednostka samorządu powiatowego, będąca realizatorem programu składa wniosek bezpośrednio do właściwego oddziału PFRON.

Środki finansowe na realizację projektów przyjętych do dofinansowania przekazywane będą realizatorom programu (powiat gostyński) w formie zaliczki. W przypadku projektodawcy, którym nie jest powiat gostyński, ani jego jednostka organizacyjna, refundacja przekazana zostanie dopiero po przedstawieniu faktur lub dokumentów równoważnych, a także, w przypadku projektów budowlanych, protokołów odbiorów robót i kosztorysu ofertowego.

Obszary programu, które będą realizowane w 2018 r.:

1)      obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

2)      obszar C –tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

3)      obszar D – likwidacja barier transportowych;

4)      obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej;

5)      obszar G skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 

1.      Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2018 r.:

1)      obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

2)      obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;

3)      obszar D – na likwidację barier transportowych do:

a)            80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

b)            70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, 

c)            250.000,00 zł dla autobusów;

4)      obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji;

 

5)      w przypadku obszaru G, proponuje się nie ustalać wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

 

Termin wpływu wniosków do powiatu gostyńskiego upływa  15 lutego 2018 roku. Dokumenty programowe wraz z niezbędnymi formularzami znajdują się na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:


https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2018-roku/

 

drukuj prześlij

Czytaj również

 • "Dzień Kangura" w gostyńskim liceum

  Wtorek, 20 marca 2018 roku

  W czwartek 15 marca w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu odbył się międzynarodowy konkurs matematyczny. Konkurs te stał się swoistą manifestacją o charakterze wspólnej, intelektualnej zabawy, w której wzięła udział grupa młodzieży z ZSO w Gostyniu.

  czytaj całość
 • Seniorzy mimo zimowej aury już powitali wiosnę

  Wtorek, 20 marca 2018 roku

  Oddział Rejonowy w Gostyniu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – najliczniejszej organizacji pozarządowej w Gostyniu i w powiecie gostyńskim - zorganizował obchody Dnia Kobiet połączone z powitaniem wiosny.

  czytaj całość
 • Godziny urzędowania

  Starostwo Powiatowe
  pon. od 800 do 1600
  wt. - pt. od 700 do 1500
  63-800 Gostyń
  ul. Wrocławska 256
  Wydział Komunikacji
  pon. od 830 do 1530
  wt. - pt. od 730 do 1430
  63-800 Gostyń
  ul. Wrocławska 154
 • Obsługa Klienta

  Biuro Obsługi Klienta
  tel. 65 575 25 53
  starostwo@gostyn.pl
  Sekretariat Starosty
  tel. 65 572 26 63 /
  65 575 25 13
  fax. 65 572 31 46
  kancelaria@powiat.gostyn.pl