?> Strona Powiatu Gostyńskiego : Rada Powiatu : Biuro Rady
Gmina Borek Borek Wlkp
Gmina Gostyń Gostyń
Gmina Krobia Krobia
Gmina Pępowo Pępowo
Gmina Piaski Piaski
Gmina Pogorzela Pogorzela
Gmina Poniec Poniec

Rada Powiatu

Biuro Rady


Wydział Organizacyjny-Referat ds. obsługi Rady i Zarządu

ul. Wrocławska 256, pok. 25, 63-800 Gostyń
tel: +48 65 575 25 16
 
Informacji udzielają:
 
Elżbieta Mikstacka - naczelnik wydziału
Joanna Bilińska – inspektor
 
Zadania referatu ds. obsługi Rady i Zarządu:
 
gromadzenie i przygotowywanie i przekazywanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady, komisji i Zarządu ora
 • protokołowanie obrad Rady, komisji oraz posiedzeń Zarządu;
 • przekazywanie do realizacji uchwał Rady i Zarządu;
 • nadzorowanie terminowości realizacji uchwał i zarządzeń;
 • przekazywanie do realizacji wniosków komisji, interpelacji i zapytań radnych oraz nadzorowanie terminowości ich załatwiania;
 • przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady i Zarządu;
 • prowadzenie rejestrów uchwał Rady, uchwał Zarządu, wniosków i opinii komisji Rady, interpelacji radnych,
 • prowadzenie zbiorów aktów prawa miejscowego;
 • prowadzenie zbioru porozumień zawieranych z organami administracji rządowej oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego;
 • przedkładanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego aktów prawa miejscowego uchwalanych przez organy powiatu;
 • podawanie do publicznej wiadomości informacji o terminach sesji Rady i posiedzeniach komisji;
 • publikacja uchwał Rady i Zarządu, zarządzeń Starosty oraz protokołów z posiedzeń Rady, komisji i Zarządu w Biuletynie Informacji Publicznej;
 • udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego;
 • czuwanie nad zabezpieczeniem praw radnych w sprawach wynikających z ochrony stosunku pracy i związanych z wypłatą diet; 

 

drukuj Prześlij
 • Godziny urzędowania

  Starostwo Powiatowe
  pon. od 800 do 1600
  wt. - pt. od 700 do 1500
  63-800 Gostyń
  ul. Wrocławska 256
  Wydział Komunikacji
  pon. od 830 do 1530
  wt. - pt. od 730 do 1430
  63-800 Gostyń
  ul. Wrocławska 154
 • Obsługa Klienta

  Biuro Obsługi Klienta
  tel. 65 575 25 53
  starostwo@gostyn.pl
  Sekretariat Starosty
  tel. 65 572 26 63 /
  65 575 25 13
  fax. 65 572 31 46
  kancelaria@powiat.gostyn.pl