?> Strona Powiatu Gostyńskiego : Organizacje pozarządowe : Centrum Aktywności Lokalnej dla NGO
Gmina Borek Borek Wlkp
Gmina Gostyń Gostyń
Gmina Krobia Krobia
Gmina Pępowo Pępowo
Gmina Piaski Piaski
Gmina Pogorzela Pogorzela
Gmina Poniec Poniec

Organizacje pozarządowe

Centrum Aktywności Lokalnej dla NGO

 

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z POMIESZCZEŃ I SPRZĘTU
CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

1. Centrum Aktywności Lokalnej (dalej Centrum) mieści się w Gostyniu przy ulicy Wrocławskiej 8 - wejście od ulicy Ks. Fr. Olejniczaka.
2. Kontakt z Centrum jest zapewniony poprzez:
1) telefon - 655 731 023 lub
2) pocztę elektroniczną – wop@powiat.gostyn.pl
3. Centrum czynne jest w dni robocze:
- poniedziałek - piątek: od 11.00 do 15.00,
4. Z usług informacyjnych, doradczych i szkoleniowych Centrum mogą korzystać, w celu realizacji swoich celów statutowych, następujące podmioty:
a) organizacje pozarządowe
b) grupy inicjatywne,
c) grupy nieformalne działające na terenie Powiatu Gostyńskiego
d) osoby fizyczne zainteresowane działalnością sektora pozarządowego (studenci, pracownicy naukowi, potencjalni wolontariusze itp.).
5. Z ww. usług nie mogą korzystać osoby, których celem jest przetwarzanie pozyskanych informacji na cele komercyjne.
6. Podmioty, o których mowa w pkt 4 mogą korzystać z pomieszczeń Centrum w godzinach wskazanych w pkt 3.
7. W uzasadnionych sytuacjach możliwe jest korzystanie z pomieszczeń Centrum w innym czasie, jednakże po wcześniejszym uzgodnieniu i na podstawie zawartej umowy. Zawarcie umowy poprzedza złożenie wniosku o udostępnienie pomieszczeń. Umowa określa: termin, cel spotkania oraz wskazanie osób odpowiadających za udostępnione pomieszczenia.
8. Zasady korzystania ze sprzętu i wyposażenia:
a) organizacje są zobowiązane do przestrzegania ustalonych godzin spotkań oraz pozostawienia porządku w lokalu Centrum po spotkaniach,
b) organizacje mają możliwość korzystania z pomieszczeń socjalnych w celu zrobienia kawy i herbaty itp., produkty żywnościowe, kawę, herbatę organizacja dostarcza we własnym zakresie,
c) rozpoczęcie i zakończenie spotkania Użytkownik odnotowuje w dzienniku ewidencji spotkań, znajdującym się w biurze Centrum.
9. Korzystający z pomieszczeń Centrum ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za lokal i znajdujące się w nim wyposażenie.
10. Centrum udostępnia zainteresowanym organizacjom dostęp do komputerów, internetu oraz drukarki, skanera i kopiarki.
11. Za korzystanie z telefonu organizacje obciążone zostaną kosztami według wskazań bilingu.
12. Organizacje i osoby korzystające z pomieszczeń Centrum są zobowiązane do przestrzegania wewnętrznych przepisów porządkowych i do podporządkowania się zarządzeniom obsługi.
13. W pomieszczeniach Centrum obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu.
14. W przypadku nieprzestrzegania zasad korzystania z pomieszczeń Centrum, Powiat ma prawo niezwłocznie odstąpić od umowy, powiadamiając Użytkownika o tym fakcie na piśmie.
15. Rejestracja siedziby organizacji w Centrum Aktywności Lokalnej odbywa się za zgodą Zarządu Powiatu Gostyńskiego.
 

drukuj Prześlij
 • Godziny urzędowania

  Starostwo Powiatowe
  pon. od 800 do 1600
  wt. - pt. od 700 do 1500
  63-800 Gostyń
  ul. Wrocławska 256
  Wydział Komunikacji
  pon. od 830 do 1530
  wt. - pt. od 730 do 1430
  63-800 Gostyń
  ul. Wrocławska 154
 • Obsługa Klienta

  Biuro Obsługi Klienta
  tel. 65 575 25 53
  starostwo@gostyn.pl
  Sekretariat Starosty
  tel. 65 572 26 63 /
  65 575 25 13
  fax. 65 572 31 46
  kancelaria@powiat.gostyn.pl