?> Strona Powiatu Gostyńskiego : Ochrona zdrowia : Jak się zachować
Gmina Borek Borek Wlkp
Gmina Gostyń Gostyń
Gmina Krobia Krobia
Gmina Pępowo Pępowo
Gmina Piaski Piaski
Gmina Pogorzela Pogorzela
Gmina Poniec Poniec

Ochrona zdrowia

Jak się zachować

Jak się zachować podczas huraganu/burzy ?

 

Występowanie huraganów (silnych wiatrów) powodowane jest najczęściej, szybko przemieszczającymi się aktywnymi niżami.

Najgroźniejszą formę przyjmują one w okresie: wiosennym i jesiennym.

 

Przed wystąpieniem huraganu (silnych wiatrów):

-          upewnij się, czy wszyscy członkowie twojej rodziny wiedzą, jak postępować w czasie huraganu, oraz naucz ich jak wyłączać gaz, elektryczność i wodę,

-          opracuj plan komunikowania się w czasie zagrożenia na okoliczność, gdy członkowie rodziny
są rozdzieleni (realny przypadek, gdy dorośli są w pracy, a dzieci w szkole),

-          naucz dzieci, jak i kiedy wzywa się policję lub straż pożarną, oraz które radio jest nastrojone
na odbiór informacji o stanie zagrożenia.

 

Podczas huraganu:

a)      miej włączone radio bateryjne na częstotliwości radia regionalnego (Radio ...... .... MHz lub ..... MHz) - albo program miejski, w celu uzyskania komunikatu o zagrożeniu i sposobach postępowania.

b)      zabezpiecz swoje mieszkanie (dom):

-          zamknij okna, zabezpiecz rynny i inne części budynku,

-          upewnij się czy konstrukcja dachu jest mocno przywiązana do konstrukcji budynku,

-          zabezpiecz lampy i inne urządzenia, które mogą ulec zniszczeniu,

-          usuń z parapetów i balkonów przedmioty, które mogą zagrażać przechodniom,

-          uprzątnij z obejścia przedmioty, które mogłyby narobić szkód (porwane przez wiatr),

-          zapewnij sobie odpowiednią ilość źródeł światła, jak: latarki elektryczne (baterie do latarek
i odbiorników radiowych), świece,

-          sprawdź stan apteczki pierwszej pomocy i zaopatrz się w niezbędne materiały i leki,

-          przygotuj rzeczy, które mogą być potrzebne w czasie ewakuacji tj. dokumenty, odzież, żywność, wartościowe rzeczy,

-          nie parkuj pojazdów w pobliżu drzew, słupów i trakcji elektrycznych,

-          wyłącz główny wyłącznik prądu i gazu – ograniczy to niebezpieczeństwo powstania pożaru,

-          schowaj się w środkowych i najniższych partiach budynku z dala od oszklonych okien, sufitów
i drzwi,

-          znajdując się poza domem, pozostań tam, aż huragan nie przejdzie,

-          nie zatrzymuj się pod trakcjami elektrycznymi, planszami reklamowymi, drzewami itp.

 

Jeżeli służby ratownicze zalecają ewakuację:

-          wyrusz tak szybko jak to możliwe,

-          opuszczając mieszkanie wyłącz energie elektryczną, oraz główny zawór wody i gazu, wygaś ogień w piecach, oraz zabezpiecz dom,

-          zawiadom kogoś, poza zasięgiem wichury, dokąd się ewakuujesz,

-          zabierz przygotowany zawczasu podręczny bagaż, oraz ciepłą odzież.

 

Po huraganie:

-          udziel pierwszej pomocy rannym i poszkodowanym osobom,

-          unikaj leżących lub zwisających przewodów elektrycznych,

-          ostrożnie wkraczaj do swojego domu.

-          sprawdź instalację (gazową, elektryczną, wodociągową i ściekową) w zniszczonym domu.

 

O wszystkich zdarzeniach, mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi informuj:

-          służby dyżurne Straży Pożarnej - 998,

-          Policji – 997,

-          Pogotowie Energetyczne - 991,

-          Pogotowie Gazowe – 992, i inne.

 

Na podstawie: "Zasad zachowania się na wypadek różnych zagrożeń"

Urząd Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, Warszawa 1999.

 


 

Jak się zachować podczas pożaru?

 

Najczęstszą przyczyną powstawania pożarów są:

-          bezmyślne bądź umyślne działanie człowieka,

-          zwarcie i wady instalacji elektrycznej,

-          wyładowania atmosferyczne.

 

Przed wystąpieniem pożaru:

-          Nie dopuść do powstania pożaru!!!

-          skontroluj domowe źródła ogrzewania i usuń wszelkie nieprawidłowości:

-          bardzo ostrożnie używaj zastępczych źródeł grzewczych (np. przenośne grzejniki elektryczne, gazowe, piecyki na drewno i węgiel), zgodnie z instrukcją obsługi,

-          zabezpiecz materiały mogące ulec zapaleniu (podłoga, ściany, firany, meble, stosy gazet itp.), przed możliwością kontaktu z otwartym ogniem, żarem oraz gorącym popiołem,

-          nie używaj kuchenek gazowych do dogrzewania mieszkania,

 

sprawdź i stosuj odpowiednie zabezpieczenia instalacji elektrycznej:

-          nigdy nie "watuj korków",

-          automatyczny bezpiecznik kosztuje kilka złotych!!!!!!

-          włączając kilka urządzeń do jednego gniazda przeciążasz instalację elektryczną,

-          używaj rozgałęźników z bezpiecznikami,

-          utrzymuj instalację odgromową oraz kominową w dobrym stanie,

 

a)      przetrzymując w mieszkaniu pojemniki z rozpuszczalnikami, benzyną, farbami itp. - przetrzymujesz bombę, której wystarczy już tylko zapalnik!!!!!

 

b)      przygotuj rodzinę do ewentualnej ewakuacji:

-          określ w mieszkaniu, domu i obejściu gospodarskim drogi ewakuacji oraz zapoznać z nimi domowników, przetrenuj z rodziną taką ewakuację; powinny być ustalone, co najmniej dwie drogi ewakuacji, naucz rodzinę, jak przemieszczać się w pomieszczeniach zadymionych,

 

c)      w miarę możliwości:

-          zainstaluj w mieszkaniu, domu i obejściu gospodarskim wykrywacze dymów (pożarów)
i eksploatuj je zgodnie z instrukcją,

-          zaopatrz mieszkanie, dom i obejście w podręczne gaśnice i naucz rodzinę posługiwać się nimi, przestrzegaj terminów badania sprawności gaśnic i ich legalizacji,

 

Zapisz i zapamiętaj numer telefonu 998 do straży pożarnej oraz naucz dzieci jak informować przez telefon o pożarze.

 

W razie pożaru:

Jeśli zauważyłeś pożar to:

masz obowiązek prawny i moralny powiadomić o tym osoby zagrożone, straż pożarną lub inne służby ratownicze,

 

użyj prostych sposobów by ugasić pożar w zarodku - gaśnica, woda, koc gaśniczy:

-          jeśli ubranie pali się na Tobie - zatrzymaj się, połóż na ziemi i obracaj do chwili zagaszenia ognia, ucieczka spowoduje tylko zwiększenie płomienia,

-          jeśli pali się tłuszcz w naczyniu kuchennym - ugaś go solą kuchenną lub po prostu nakryj szczelną pokrywką.

-          nie gaś urządzeń elektrycznych wodą - mogą być pod napięciem, postaraj się odłączyć zasilanie elektryczne.

-          nie próbuj gasić ognia, którego nie jesteś w stanie opanować, wyprowadź wszystkie osoby zagrożone w bezpieczne miejsce i w razie potrzeby udziel pierwszej pomocy.

-          gdyby pożar i swąd dymu obudził Cię ze snu - zbadaj, czy drzwi są ciepłe, jeżeli tak to nie otwieraj ich, lecz użyj innych dróg by opuścić pomieszczenie (np. przez okno, o ile jest to możliwe) lub usilnie wzywaj pomocy, wymachuj przez okno białym obrusem, prześcieradłem:

-          jeśli musisz wyjść przez pomieszczenie zadymione to zakryj usta i nos gęstą tkaniną, okryj się czymś trudno zapalnym i przemieszczaj tuż przy podłodze - dym i gorące powietrze unosi się do góry, a dołem powietrze jest bardziej czyste i chłodne,

-          bądź przygotowany! Dym drażni oczy.

 

opuszczając mieszkanie zabierz ze sobą wszystkich domowników, dzieci potrafią chować się przed ogniem w miejscach, z których ich nie widać: w szafie, pod łóżkiem, pod pościelą itp.

 

Po pożarze:

jeżeli zamierzasz wejść do budynku po pożarze powinieneś:

-          upewnić się, czy właściwe służby (władze, straż pożarna) stwierdziły, że budynek jest bezpieczny,

-          uważać na oznaki dymu i gorąca,

-          nie włączaj instalacji elektrycznej w budynku (pomieszczaniu) po pożarze przed jej sprawdzeniem przez elektryka,

-          jeśli został wyłączony główny wyłącznik gazu, odcinający dopływ gazu do sieci zasilającej
do budynku - to w razie ponownego jego włączenia wezwij upoważnionego pracownika technicznego administracji obiektu oraz służbę gazowniczą,

-          zachowaj czujność i uwagę, gdyż po pożarze elementy konstrukcyjne budynku (zabudowań) mogą być osłabione (np. dachy i stropy) i mogą wymagać naprawy,

-          jeśli fachowcy (inspektor budowlany) stwierdza, że budynek po pożarze jest niebezpieczny, należy opuścić dom:

-          o konieczności opuszczenia domu powiadom policję, aby wzięła go i pozostawione mienie pod ochronę,

-          zabierz ze sobą dowód tożsamości i inne ważne dokumenty, niezbędne i cenne przedmioty (okulary, lekarstwa, polisy ubezpieczeniowe, pieniądze, biżuterię).

-          skontaktuj się z firmą ubezpieczeniową w przypadku, gdy twoje mieszkanie, twój dom, zabudowania gospodarcze i pozostałe mienie ubezpieczyłeś od pożaru,

-          wyrzuć produkty żywnościowe, napoje i lekarstwa, które były narażone na działanie wysokiej temperatury, dymu i płomienie, dotyczy to również zawartości lodówki i zamrażarki, nie wolno też ponownie zamrażać żywności,

-          jeśli sejf lub metalowa skrzynia uległa oddziaływaniu pożaru, nie próbuj ich otwierać, w ich wnętrzu przez długi czas (wiele godzin) może utrzymywać się wysoka temperatura, jeśli otworzysz drzwi sejfu lub skrzyni przed wychłodzeniem, powietrze z zewnątrz w połączeniu z wysoką temperaturą wnętrza sejfu (skrzyni) może spowodować zapalenie się zawartości.

 

Na podstawie "Zasad zachowania się na wypadek różnych zagrożeń"

Urząd Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, Warszawa 1999.

 


 

Jak się zachować podczas uwolnienia toksycznych środków przemysłowych ?

 

Najczęstszą przyczyna uwolnień niebezpiecznych środków chemicznych są:

 

-          awarie i katastrofy w obiektach przemysłowych,

-          wypadki cystern kolejowych oraz autocystern,

-          rozszczelnienia rurociągów przemysłowych,

-          katastrofy morskich tankowców i chemikaliowców.

 

Z A P A M I Ę T A J !!!

Pojazdy samochodowe przewożące substancje niebezpieczne są oznakowane pomarańczowymi prostokątnymi tablicami z czarnymi napisami cyfrowymi, oznaczającymi rodzaj niebezpiecznych substancji według międzynarodowych oznaczeń, umieszczonymi z tyłu i przodu pojazdu w następujący sposób: np. Benzyny - paliwa silnikowe.

 

Jeżeli jesteś świadkiem wypadku z udziałem N, Ch - powiadom natychmiast w jakikolwiek sposób straż pożarna i policję.

Podaj istotne dane:

-          miejsce zdarzenia,

-          charakter zdarzenia,

-          swoje dane.

Nie bądź kibicem zdarzenia, ale oddal się z miejsca wypadku, aby zminimalizować ryzyko zatrucia.

Opuść rejon zagrożenia, kierując się prostopadle do kierunku wiatru.

Chroń swoje drogi oddechowe. W tym celu wykonaj filtr ochronny z dostępnych Ci materiałów (zwilżona w wodzie lub wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczka, szalik, ręcznik, itp.) i osłoń nim drogi oddechowe.

Jeśli jesteś w samochodzie - zamknij okna, włącz wentylację wewnętrzna - staraj się jak najszybciej opuścić strefę skażenia.

Stosuj się ściśle do poleceń służb ratowniczych lub komunikatów, przekazywanych przez lokalne środki przekazu - radio, TV, megafony.

Jeśli przebywałeś w strefie skażonej, zdejmij ubranie, które uległo zanieczyszczeniu i zamień je na czyste oraz dużą ilością bieżącej wody przemyj oczy, usta, nos i we? prysznic.

 

Jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że niebezpieczne środki chemiczne przenikną do Twojego domu to:

 

Włącz radio lub telewizor na program lokalny i stosuj się ściśle do poleceń, wydanych przez lokalne władze (służby ratownicze).

Uszczelnij wszystkie otwory okienne, wentylacyjne, drzwi - oklejając je taśmą klejącą, obkładając rulonami z mokrych ręczników czy prześcieradeł.

Oddychaj przez maseczkę wykonaną z gazy, waty, ręcznika itp.

Zadbaj o bezpieczeństwo swoich podopiecznych, dzieci, osób niepełnosprawnych, zwierząt domowych.

Pozostań w wewnętrznej części budynku przy zamkniętych drzwiach - w przypadku, gdy istnieje niebezpieczeństwo skażenia chlorem, udaje się na wyższe kondygnacje np. do sąsiadów. W przypadku amoniaku - kieruj się do pomieszczeń, położonych na niskich kondygnacjach.

Powiadom o zagrożeniu najbliższe otoczenie.

Wyłącz urządzenia elektryczne i gazowe z otwartym ogniem.

Nie jedz żywności i nie pij płynów, które mogły ulec skażeniu.

 

Na podstawie "Zasad zachowania się na wypadek różnych zagrożeń"

Urząd Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, Warszawa 1999.

 


 

Jak się zachować podczas katastrofy budowlanej ?

 

Katastrofy budowlane najczęściej powodowane są:

-          - wybuchami gazu,

-          - obsunięciem stropów lub nadwerężeniem ważnych elementów konstrukcyjnych budynku,

-          - tąpnięciami.

 

a) opuszczając dom (mieszkanie):

-          wyłącz instalację gazową, elektryczną,, wodną,

-          zabierz ze sobą dokumenty tożsamości i inne ważne dokumenty, żywność, koce, odzież, pieniądze,

-          zadbaj o to, aby dom opuścili wszyscy domownicy oraz sąsiedzi,

-          zachowaj szczególną ostrożność - uwaga na stropy, klatki schodowe,

-          o ile nie możesz opuścić budynku (mieszkania) drzwiami wyjściowymi przez klatkę schodową z powodu zagrożenia lub innych przeszkód, uciekaj przez okno lub okna sąsiadów, jeśli to możliwe.

 

Gdy nie masz możliwości opuszczenia domu, wywieś w oknie białe prześcieradło lub obrus - jako znak dla ratowników, że potrzebujesz pomocy!

 

Gdy jesteś unieruchomiony (przysypany) nawołuj pomocy, stukaj w lekkie elementy metalowe - ułatwi ratownikom lokalizację.

 

b) gdy opuściłeś dom (mieszkanie):

-          powiadom kierującego akcją ratowniczą o osobach z rodziny i sąsiadach, którzy zostali jeszcze w pomieszczeniach budynku, oraz o osobach, które aktualnie na pewno przebywają poza domem (w pracy, szkole itp.),

-          jeśli posiadasz informacje pomocne w akcji ratowniczej, przekaż je niezwłocznie służbie ratowniczej,

-          nie przeszkadzaj w pracy ratownikom,

-          nie wracaj na miejsce katastrofy, ani nie wchodź do uszkodzonego wypadkiem budynku bez zezwolenia służb budowlanych, które określają czy takie wejście jest bezpieczne,

-          o ile doznałeś obrażeń (jesteś ranny) zgłoś się do punktu pomocy medycznej,

-          zgłoś swoje potrzeby do punktu pomocy społecznej lub władz terenowych,

-          dalej postępuj zgodnie z zaleceniami władz miasta, gminy.

 

Gdy byłeś świadkiem katastrofy budowlanej niezwłocznie powiadom:

- Straż Pożarną - 998,

- Policję - 997,

- Pogotowie Ratunkowe - 999.

 

Na podstawie "Zasad zachowania się na wypadek różnych zagrożeń"

Urząd Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, Warszawa 1999

 

drukuj Prześlij
 • Godziny urzędowania

  Starostwo Powiatowe
  pon. od 800 do 1600
  wt. - pt. od 700 do 1500
  63-800 Gostyń
  ul. Wrocławska 256
  Wydział Komunikacji
  pon. od 830 do 1530
  wt. - pt. od 730 do 1430
  63-800 Gostyń
  ul. Wrocławska 154
 • Obsługa Klienta

  Biuro Obsługi Klienta
  tel. 65 575 25 53
  starostwo@gostyn.pl
  Sekretariat Starosty
  tel. 65 572 26 63 /
  65 575 25 13
  fax. 65 572 31 46
  kancelaria@powiat.gostyn.pl