?> Strona Powiatu Gostyńskiego : Ogłoszenia
Gmina Borek Borek Wlkp
Gmina Gostyń Gostyń
Gmina Krobia Krobia
Gmina Pępowo Pępowo
Gmina Piaski Piaski
Gmina Pogorzela Pogorzela
Gmina Poniec Poniec

OgłoszeniaPosiedzenia komisji w listopadzie 2017 r.

Piątek, 24 listopada 2017 roku

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
odbędzie się 27 listopada 2017 r. o godz. 13:00

Cel posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Zaopiniowanie projektów uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie:

a)    uchwalenia budżetu powiatu na 2018 r.,
b)    uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2018-2028.

5. Zaopiniowanie informacji o stanie środowiska i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie gostyńskim w roku 2016.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie.

Posiedzenie Komisji Samorządowo-Organizacyjnej i Porządku Publicznego
odbędzie się 27 listopada 2017 r. o godz. 13:00

Cel posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Zaopiniowanie projektów uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie:

a)    uchwalenia budżetu powiatu na 2018 r.,
b)    uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2018-2028,
c)    uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Gostyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.

5. Wolne głosy i wnioski.
6. Zakończenie.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
odbędzie się 27 listopada 2017 r. o godz. 15:30

Cel posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołu nr 18/17 z dnia 25 września 2017 r.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawach:

a)    uchwalenia budżetu powiatu na 2018 rok,
b)    uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2018-2028.

6.    Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zatwierdzenia wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Gostyniu.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie.

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych
odbędzie się 28 listopada 2017 r. o godz. 13:30

Cel posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołu nr 30/17 z dnia 25 września 2017 r.
5. Zaopiniowanie projektów uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie:
 

a)    nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Gostyniu,
b)    uchwalenia budżetu powiatu na 2018 r.,
c)    uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2018-2028.
 

6. Zaopiniowanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Gostyńskiego w roku szkolnym 2016/2017.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie.

Posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
odbędzie się 29 listopada 2017 r. o godz. 13:00

Cel posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie:

a)    ustalenia na 2018 rok wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od realizacji dyspozycji usunięcia pojazdu,
b)    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tucholskiemu,
c)    zmiany uchwały Nr XIX/144/16 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Borek Wlkp.,
d)    zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2017 r.,
e)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2017-2028,
f)    uchwalenia budżetu powiatu na 2018 rok,
g)    uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2018 – 2028.

5. Wolne głosy i wnioski
6. Zakończenie.
 

drukuj prześlij

Czytaj również

 • XXXVIII sesja Rady Powiatu Gostyńskiego

  Środa, 14 marca 2018 roku
 • Posiedzenia komisji w marcu 2018 r.

  Wtorek, 13 marca 2018 roku
 • Godziny urzędowania

  Starostwo Powiatowe
  pon. od 800 do 1600
  wt. - pt. od 700 do 1500
  63-800 Gostyń
  ul. Wrocławska 256
  Wydział Komunikacji
  pon. od 830 do 1530
  wt. - pt. od 730 do 1430
  63-800 Gostyń
  ul. Wrocławska 154
 • Obsługa Klienta

  Biuro Obsługi Klienta
  tel. 65 575 25 53
  starostwo@gostyn.pl
  Sekretariat Starosty
  tel. 65 572 26 63 /
  65 575 25 13
  fax. 65 572 31 46
  kancelaria@powiat.gostyn.pl