?> Strona Powiatu Gostyńskiego : Ogłoszenia
Gmina Borek Borek Wlkp
Gmina Gostyń Gostyń
Gmina Krobia Krobia
Gmina Pępowo Pępowo
Gmina Piaski Piaski
Gmina Pogorzela Pogorzela
Gmina Poniec Poniec

OgłoszeniaXXXIV sesja Rady Powiatu Gostyńskiego

Środa, 22 listopada 2017 roku

Porządek posiedzenia
XXXIV sesji Rady Powiatu Gostyńskiego
30 listopada 2017 r., godz. 13:00


1.      Otwarcie i ustalenie quorum.
2.      Składanie i rozpatrywanie wniosków dotyczących porządku obrad.
3.      Przyjęcie protokołu Nr XXXII/17 sesji Rady Powiatu z 28 września 2017 r.
4.      Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu Gostyńskiego w okresie międzysesyjnym.
5.      Pytania radnych dotyczące przedstawionej informacji i odpowiedzi Zarządu.
6.      Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i udzielonych na nie odpowiedziach.
7.      Zapytania radnych.
8.      Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawach:

a) uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Gostyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”,
b) ustalenia na 2018 rok wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od realizacji dyspozycji usunięcia pojazdu,
c) nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Gostyniu,
d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tucholskiemu,
e) zmiany uchwały Nr XIX/144/16 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Borek Wlkp.,
f)  zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2017 r.,
g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2017-2028.

9.      Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska i działalności kontrolnej na obszarze województwa z uwzględnieniem powiatu gostyńskiego w 2016 r.
10.   Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu gostyńskiego za rok szkolny 2016/2017.
11.   Odpowiedzi na zapytania.
12.   Wnioski i oświadczenia radnych.
13.   Wolne głosy.
14.   Zakończenie.

                                                                                                                              Przewodniczący Rady Powiatu
                                                                                                                              /-/ Alfred Siama

 

drukuj prześlij

Czytaj również

 • XXXVIII sesja Rady Powiatu Gostyńskiego

  Środa, 14 marca 2018 roku
 • Posiedzenia komisji w marcu 2018 r.

  Wtorek, 13 marca 2018 roku
 • Godziny urzędowania

  Starostwo Powiatowe
  pon. od 800 do 1600
  wt. - pt. od 700 do 1500
  63-800 Gostyń
  ul. Wrocławska 256
  Wydział Komunikacji
  pon. od 830 do 1530
  wt. - pt. od 730 do 1430
  63-800 Gostyń
  ul. Wrocławska 154
 • Obsługa Klienta

  Biuro Obsługi Klienta
  tel. 65 575 25 53
  starostwo@gostyn.pl
  Sekretariat Starosty
  tel. 65 572 26 63 /
  65 575 25 13
  fax. 65 572 31 46
  kancelaria@powiat.gostyn.pl