?> Strona Powiatu Gostyńskiego : Ogłoszenia
Gmina Borek Borek Wlkp
Gmina Gostyń Gostyń
Gmina Krobia Krobia
Gmina Pępowo Pępowo
Gmina Piaski Piaski
Gmina Pogorzela Pogorzela
Gmina Poniec Poniec

OgłoszeniaXXXVIII sesja Rady Powiatu Gostyńskiego

Środa, 14 marca 2018 roku

Porządek posiedzenia 
XXXVIII sesji Rady Powiatu Gostyńskiego

22 marca 2018 r., godz. 13:00

 

1. Otwarcie i ustalenie quorum.
2. Składanie i rozpatrywanie wniosków dotyczących porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów:
    a) Nr XXXIV/17 sesji Rady Powiatu z 30 listopada 2017 r.,
    b) Nr XXXV/17 sesji Rady Powiatu z 14 grudnia 2017 r.,
    c) Nr XXXVI/18 nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu z 10 stycznia 2018 r.,
    d) Nr XXXVII/18 nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu z 24 stycznia 2018 r.
4. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu Gostyńskiego w okresie międzysesyjnym.
5. Pytania radnych dotyczące przedstawionej informacji i odpowiedzi Zarządu.
6. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i udzielonych na nie odpowiedziach.
7. Zapytania radnych.
8. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawach:
    a) przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok,
    b) przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022,
    c) udzielenia dotacji z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
    d) określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanych w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości kwot na poszczególne zadania w 2018 r.,
    e) wyrażenia zgody na zadeklarowanie i uiszczenie wpłat na udziały w Spółdzielni Socjalnej Ecoss,
    f) wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia Samorządów Południowo-Zachodniej Wielkopolski „Samorząd dla Zrównoważonego Rozwoju” i przystąpienia do Stowarzyszenia Powiatu Gostyńskiego,
    g) zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2018 r.,
    h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2018-2028,
    i) przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu gostyńskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w roku 2017.
9. Sprawozdanie z działalności Rady Społecznej przy SPZOZ w Gostyniu za 2017 r.
10. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówce oświatowej prowadzonych przez Powiat Gostyński w 2017 r.
11. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej powiatu gostyńskiego w roku 2017.
12. Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Gostyniu oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu gostyńskiego za 2017 r.
13. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gostyniu o stanie bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego powiatu gostyńskiego w 2017 r.
14. Odpowiedzi na zapytania.
15. Wnioski i oświadczenia radnych.
16. Wolne głosy.
17. Zakończenie.

                                                                                                                                Przewodniczący Rady Powiatu
                                                                                                                                /-/ Alfred Siama

drukuj prześlij

Czytaj również

 • Posiedzenia komisji w marcu 2018 r.

  Wtorek, 13 marca 2018 roku
 • XXXVII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Gostyńskiego

  Wtorek, 23 stycznia 2018 roku
 • Godziny urzędowania

  Starostwo Powiatowe
  pon. od 800 do 1600
  wt. - pt. od 700 do 1500
  63-800 Gostyń
  ul. Wrocławska 256
  Wydział Komunikacji
  pon. od 830 do 1530
  wt. - pt. od 730 do 1430
  63-800 Gostyń
  ul. Wrocławska 154
 • Obsługa Klienta

  Biuro Obsługi Klienta
  tel. 65 575 25 53
  starostwo@gostyn.pl
  Sekretariat Starosty
  tel. 65 572 26 63 /
  65 575 25 13
  fax. 65 572 31 46
  kancelaria@powiat.gostyn.pl