?> Strona Powiatu Gostyńskiego : Ochrona zdrowia : Poradnik pacjenta
Gmina Borek Borek Wlkp
Gmina Gostyń Gostyń
Gmina Krobia Krobia
Gmina Pępowo Pępowo
Gmina Piaski Piaski
Gmina Pogorzela Pogorzela
Gmina Poniec Poniec

Ochrona zdrowia

Poradnik pacjenta

 
BIURO RZECZNIKA PRAW PACJENTA
 
Rzecznik Praw Pacjenta - Krystyna Barbara Kozłowska
adres: ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
tel.: 22 532 82 50
faks: 22 532 82 30
 
Bezpłatna infolinia:
800 190 590 (pn. - pt. w godz. 9.00 - 21.00)
Biuro czynne: pn. - pt. w godz. 8.15 - 16.15
Przyjmowanie petentów: pn. - pt. w godz. 9.00 - 15.00
Prawnik biura przyjmuje: pn. - pt. w godz. 9.00 - 15.00

 
PACJENT W UE
 
EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO – EKUZ
 
Karta EKUZ uprawnia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej lub EFTA (Szwajcaria, Norwegia, Islandia, Liechtenstein).
Karta jest wydawana osobom ubezpieczonym, wyjeżdżającym czasowo do innego państwa członkowskiego, np.:
- w celach turystycznych,
- w celu odwiedzenia rodziny lub znajomych,
- w celu podjęcia studiów,
- pracownikom oddelegowanym do pracy za granicę przez polskiego
pracodawcę,
- w celu poszukiwania pracy – do momentu podjęcia zatrudnienia.
EKUZ nie jest dowodem ubezpieczenia w NFZ uprawniającym do świadczeń zdrowotnych na terytorium Polski. Oznacza to, że osoba ubezpieczona w NFZ może posługiwać się EKUZ wyłącznie w innych państwach członkowskich.
 
JAK OTRZYMAĆ KARTĘ EKUZ ?
 
Należy:
- złożyć wniosek w oddziale wojewódzkim lub delegaturze Funduszu. (Wniosek można pobrać ze strony www. lub otrzymać w oddziale NFZ),
- wypełniony wniosek wraz z załącznikami złożyć w oddziale Funduszu.
Załączyć dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne w NFZ.
Dokumenty należy dostarczyć w oryginałach bądź poświadczonych kopiach. Dokumenty ze zdjęciem (np. legitymację ubezpieczeniową lub studencką) wystarczy okazać do wglądu.
Więcej informacji znajduje się na stronie:
 
Wielkopolski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Piekary 14/15
61-823 Poznań
tel. 61 850 60 00
www. nfz-poznan.pl
Adres do korespondencji:
ul. Grunwaldzka 158
60 – 309 Poznań
Infolinia bezpłatna dla Pacjentów:
800 800 805 (tylko dla połączeń stacjonarnych)
Skargi i Wnioski:
od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1600
ul. Piekary 14/15
61-823 Poznań
tel. 61 850 60 75, 658 04 07, 658 04 51

  
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
 
Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej potocznie zwany lekarzem rodzinnym, to lekarz posiadający specjalizację z medycyny rodzinnej lub II stopnia medycyny ogólnej.
Lekarzem rodzinnym może być również internista czy pediatra.
Lekarz rodzinny zleca i kieruje na:
-          badania diagnostyczne (badania laboratoryjne), w tym kolonoskopię i gastroskopię,
-          świadczenia w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
-          leczenie uzdrowiskowe,
-          rehabilitację leczniczą,
-          opiekę długoterminową,
-          transport sanitarny w POZ,
-          do lekarza specjalisty lub do szpitala,
-          realizację zleceń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ,
-          wypisuje recepty według zalecenia lekarza specjalisty.
W celu skorzystania z porad w ramach POZ pacjent powinien dokonać wyboru lekarza, pielęgniarki i/lub położnej.
Pacjent ma prawo do bezpłatnego wyboru POZ nie częściej niż dwa razy w roku.
Wyboru lub zmiany dokonuje się bezpośrednio u świadczeniodawcy w przychodni i nie trzeba tego faktu potwierdzać w oddziale Funduszu.
W przypadku każdej kolejnej, nieuzasadnionej zmiany należy wnieść opłatę w wysokości 80 złotych.
Podczas pobytu poza miejscem zamieszkania, np. na wakacjach, w delegacji, u rodziny, pacjent ma prawo do POZ w sytuacji nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia.
OPŁATY NIE POBIERA SIĘ W PRZYPADKU:
zmiany miejsca zamieszkania przez pacjenta,
zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego lekarza/pielęgniarkę/położną POZ,
innych przyczyn niezależnych od woli pacjenta.

 

drukuj Prześlij
 • Godziny urzędowania

  Starostwo Powiatowe
  pon. od 800 do 1600
  wt. - pt. od 700 do 1500
  63-800 Gostyń
  ul. Wrocławska 256
  Wydział Komunikacji
  pon. od 830 do 1530
  wt. - pt. od 730 do 1430
  63-800 Gostyń
  ul. Wrocławska 154
 • Obsługa Klienta

  Biuro Obsługi Klienta
  tel. 65 575 25 53
  starostwo@gostyn.pl
  Sekretariat Starosty
  tel. 65 572 26 63 /
  65 575 25 13
  fax. 65 572 31 46
  kancelaria@powiat.gostyn.pl