?> Strona Powiatu Gostyńskiego : Jednostki Organizacyjne : Szkoły Ponadgimnazjalne i Specjalne
Gmina Borek Borek Wlkp
Gmina Gostyń Gostyń
Gmina Krobia Krobia
Gmina Pępowo Pępowo
Gmina Piaski Piaski
Gmina Pogorzela Pogorzela
Gmina Poniec Poniec

Jednostki Organizacyjne

Szkoły Ponadgimnazjalne i Specjalne

 
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu

Dyrektor: Danuta Niedzwiedzińska 
 
Wicedyrektor: Anna Szulc-Giezek
 
adres: ul. Wrocławska 10, 63-800 Gostyń
tel/fax: +48 65 572 02 92
strona www: http://www.logostyn.pl
 
W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu wchodzi Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. W Liceum dla młodzieży uczy się aktualnie 420 uczniów w 16 oddziałach. Do dyspozycji uczniów są 24 sale lekcyjne (w tym gabinet chemiczny, geograficzny, biologiczna, dwa fizyczne) oraz dwie pracownie komputerowe, biblioteka z centrum multimedialnym, a także pełnowymiarowa hala sportowo-widowiskowa.

 
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi
 
Dyrektor: Lech Bem

Wicedyrektor: Iwona Ostach
 
Wicedyrektor: Krzysztof Perdon

Kierownik szkolenia praktycznego: Maciej Jakubczak
 
adres: Ogród Ludowy 2, 63-840 Krobia
tel: +48 65 571 12 21
fax: +48 65 573 86 26
e-mail: zsoizkrobia1@wp.pl
strona www: http://www.zsoiz-krobia.edu.pl
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi jest szkołą ponadgimnazjalną istniejącą od 1997 r. W skład zespołu wchodzą szkoły dla młodzieży: Liceum Ogólnokształcące, Technikum (technik ekonomista, handlowiec, ochrony środowiska, budownictwa, żywienia i usług gastronomicznych) i Zasadnicza Szkoła Zawodowa (klasy wielozawodowe) oraz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (zaoczne). Szkoła posiada nowoczesną bazę dydaktyczną: bardzo dobrze wyposażone klasopracownie, halę widowiskowo-sportową, laboratorium chemiczne, pracownię technologii żywienia, aulę i sklepik szkolny. ZSOiZ w Krobi współpracuje od kilku lat ze szkołami partnerskimi w Bad Wörishofen w Niemczech oraz Liceum Technicznym w Kijowie. Uczniowie i nauczyciele osiągają sukcesy edukacyjne potwierdzone przez wyniki egzaminów i ewaluacji zewnętrznych.

 

Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu

Dyrektor: mgr inż. Bożena Ryczkowska

Wicedyrektor: mgr inż. Ewa Bayer
 
Kierownik szkolenia praktycznego: mgr inż. Ewa Rymarczyk

Kierownik internatu: mgr Agnieszka Sadzka

adres: Grabonóg 63, 63-820 Piaski
tel/fax: +48 65 573 91 46
e-mail: sekretariat@grabonog.pl
strona www: http://www.grabonog.pl

 W Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu kształcimy w następujących szkołach: Liceum ogólnokształcące z innowacją pedagogiczną: bezpieczeństwo publiczne i działania policji, Liceum ogólnokształcące z innowacją pedagogiczną: edukacja ogólnoratownicza i ochrona przeciwpożarowa.
Technikum: technik architektury krajobrazu, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik rolnik.
Kursy kwalifikacyjne: rolnik, technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa.


 

Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu

Dyrektor: Małgorzata Wika-Konieczna 

Wicedyrektor: Maria Marciniak

adres: Brzezie 33,63-800 Gostyń
tel/fax: +48 65 572 11 66
e-mail: zss-brzezie@xl.wp.pl
strona www: http://www.zssbrzezie.win.pl

Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu jest jednostką oświatową dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem  umysłowym. W skład Zespołu wchodzą Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Specjalne, Zasadnicza, Szkoła Zawodowa Specjalna i Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.


 

Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu

Dyrektor: Maciej Marcinkowski

Wicedyrektor: Jacek Kasperski

Wicedyrektor: Agata Hamrol

adres: ul. Tuwima 44, 63-800 Gostyń
ul. Poznańska 1b, 63-800 Gostyń
tel: +48 65 572 05 94 tel: +48 65 575 17 08
e-mail:sekretariat@zsz-gostyn.com.pl
strona www: http://www.zsz-gostyn.com.pl

 W skład zespołu wchodzą:

 • TECHNIKUM

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 • Szkoła Policealna dla Dorosłych

 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 • Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

Jesteśmy nowoczesną szkołą, systematycznie poszerzamy ofertę edukacyjną dostosowując ją do wymogów aktualnego rynku pracy, stosujemy nowatorskie rozwiązania programowe, kształcimy modułowo, stale unowocześniamy bazę dydaktyczną, uczymy w dobrze wyposażonych pracowniach zawodowych i przedmiotowych. Nauczyciele, dbając o wszechstronny rozwój uczniów, podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe i rozwijają umiejętności pedagogiczne.

drukuj Prześlij
 • Godziny urzędowania

  Starostwo Powiatowe
  pon. od 800 do 1600
  wt. - pt. od 700 do 1500
  63-800 Gostyń
  ul. Wrocławska 256
  Wydział Komunikacji
  pon. od 830 do 1530
  wt. - pt. od 730 do 1430
  63-800 Gostyń
  ul. Wrocławska 154
 • Obsługa Klienta

  Biuro Obsługi Klienta
  tel. 65 575 25 53
  starostwo@gostyn.pl
  Sekretariat Starosty
  tel. 65 572 26 63 /
  65 575 25 13
  fax. 65 572 31 46
  kancelaria@powiat.gostyn.pl