?> Strona Powiatu Gostyńskiego : Ogłoszenia
Gmina Borek Borek Wlkp
Gmina Gostyń Gostyń
Gmina Krobia Krobia
Gmina Pępowo Pępowo
Gmina Piaski Piaski
Gmina Pogorzela Pogorzela
Gmina Poniec Poniec

OgłoszeniaXXXV sesja Rady Powiatu Gostyńskiego

Czwartek, 07 grudnia 2017 roku

Porządek posiedzenia
XXXV sesji Rady Powiatu Gostyńskiego
14 grudnia 2017 r., godz. 13:00

 

1.    Otwarcie i ustalenie quorum.
2.    Składanie i rozpatrywanie wniosków dotyczących porządku obrad.
3.    Ogłoszenie wyników konkursu na najlepszą pracę magisterską tematycznie związaną z powiatem gostyńskim.
4.    Przyjęcie protokołu Nr XXXIII/17 nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu z 21 listopada 2017 r.
5.    Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu Gostyńskiego w okresie międzysesyjnym.
6.    Pytania radnych dotyczące przedstawionej informacji i odpowiedzi Zarządu.
7.    Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i udzielonych na nie odpowiedziach.
8.    Zapytania radnych.
9.    Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawach:

a)    udzielenia pomocy finansowej Gminie Poniec,
b)    wydatków budżetu powiatu, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego,
c)    uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2018-2028,
d)    uchwalenia budżetu powiatu na 2018 r.,
e)    zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu,
f)    powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu,
g)    ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu gostyńskiego,
h)    uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Gostyńskiego na rok 2018,
i)    zatwierdzenia wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Gostyniu,
j)    zmiany Uchwały Nr XXV/185/17 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanych w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości kwot na poszczególne zadania w 2017 r.

10.    Informacja o wykonanych zadaniach inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych oraz o przygotowaniu do akcji zimowej.
11.    Odpowiedzi na zapytania.
12.    Wnioski i oświadczenia radnych.
13.    Wolne głosy.
14.    Zakończenie.

                                                                                                                              Przewodniczący Rady Powiatu
                                                                                                                              /-/ Alfred Siama

drukuj prześlij

Czytaj również

 • XXXVIII sesja Rady Powiatu Gostyńskiego

  Środa, 14 marca 2018 roku
 • Posiedzenia komisji w marcu 2018 r.

  Wtorek, 13 marca 2018 roku
 • Godziny urzędowania

  Starostwo Powiatowe
  pon. od 800 do 1600
  wt. - pt. od 700 do 1500
  63-800 Gostyń
  ul. Wrocławska 256
  Wydział Komunikacji
  pon. od 830 do 1530
  wt. - pt. od 730 do 1430
  63-800 Gostyń
  ul. Wrocławska 154
 • Obsługa Klienta

  Biuro Obsługi Klienta
  tel. 65 575 25 53
  starostwo@gostyn.pl
  Sekretariat Starosty
  tel. 65 572 26 63 /
  65 575 25 13
  fax. 65 572 31 46
  kancelaria@powiat.gostyn.pl