?> Strona Powiatu Gostyńskiego : Powiat Gostyński : Powiat w liczbach
Gmina Borek Borek Wlkp
Gmina Gostyń Gostyń
Gmina Krobia Krobia
Gmina Pępowo Pępowo
Gmina Piaski Piaski
Gmina Pogorzela Pogorzela
Gmina Poniec Poniec

Powiat Gostyński

Powiat w liczbach


 

Teren
Liczba mieszkańców
w tym kobiet
w tym mężczyzn
Mieszkańców na 1 km2
Gmina Borek
7644
3821
3823
60
Gmina Gostyń
27917
14284
13633
203
Gmina Krobia
12984
6527
6457
101
Gmina Pępowo
6013
2975
3038
69
Gmina Piaski
8531
4308
4223
85
Gmina Pogorzela
5159
2587
2572
63
Gmina Poniec
7963
4036
3927
60
Powiat Gostyński
76211
38538
37673
94

 

 

 

Ilość uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat Gostyński
Nazwa placówki
Liczba uczniów w roku szkolnym 2013/2014
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu
419
Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu
906
Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu
95
Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu
417
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
w Krobi
775

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Liczba przedsiębiorstw w Powiecie Gostyńskim wg klasy wielkości
Liczba zatrudnionych osób
0-9
10-49
50-249
250-999
1000 i więcej
Liczba podmiotów gospodarczych
6276
395
77
8
1
 

  

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto
 
Jednostka miary
wartość
ogółem
3124,88
przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej krajowej (Polska=100)
%
83,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Leśnictwo wszystkich form własności
 
Jednostka miary
2012
Powierzchnia gruntów leśnych
ogółem
ha
11614,9
lesistość w %
%
13,9
grunty leśne publiczne ogółem
ha
10936,2
grunty leśne publiczne Skarbu Państwa
ha
10861,0
grunty leśne publiczne Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych
ha
10817,0
grunty leśne prywatne
ha
678,7

 

 

 

 
BEZROBOCIE
 
Jednostka miary
2012
Bezrobotni zarejestrowani wg płci i typu
ogółem
ogółem
osoba
3941
mężczyźni
ogółem
osoba
1800
kobiety
ogółem
osoba
2141
Stopa bezrobocia rejestrowanego
ogółem
%
12,3
Pracujący, zatrudnieni i przeciętne zatrudnienie według pkd 2007
Pracujący wg grup sekcji i płci
Ogółem
ogółem
osoba
22569
mężczyźni
osoba
12226
kobiety
osoba
10343
rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
ogółem
osoba
7567
mężczyźni
osoba
4166
kobiety
osoba
3401
przemysł i budownictwo
ogółem
osoba
8117
mężczyźni
osoba
5552
kobiety
osoba
2565
handel; naprawa pojazdów samochodowych; transport i gospodarka
magazynowa; zakwaterowanie i gastronomia; informacja i komunikacja
ogółem
osoba
2270
mężczyźni
osoba
1192
kobiety
osoba
1078
działalność finansowa i ubezpieczeniowa; obsługa rynku nieruchomości
ogółem
osoba
516
mężczyźni
osoba
179
kobiety
osoba
337
pozostałe usługi
ogółem
osoba
4099
mężczyźni
osoba
1137
kobiety
osoba
2962

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj Prześlij
 • Godziny urzędowania

  Starostwo Powiatowe
  pon. od 800 do 1600
  wt. - pt. od 700 do 1500
  63-800 Gostyń
  ul. Wrocławska 256
  Wydział Komunikacji
  pon. od 830 do 1530
  wt. - pt. od 730 do 1430
  63-800 Gostyń
  ul. Wrocławska 154
 • Obsługa Klienta

  Biuro Obsługi Klienta
  tel. 65 575 25 53
  starostwo@gostyn.pl
  Sekretariat Starosty
  tel. 65 572 26 63 /
  65 575 25 13
  fax. 65 572 31 46
  kancelaria@powiat.gostyn.pl